HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

11.06.2018 r. /poniedziałek/ o godz.15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie:

  • Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
  • Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,*
  • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
  • Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
  • Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na XLIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

* 1. Omówienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.
2. Informacja o planie finansowym SP ZZOZ w Kozienicach na 2018 r.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.