Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 4 Statutu Powiatu Kozienickiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012 r. (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 r., poz. 9994), na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego  zwołuję  na dzień 15 lutego 2013 r. (piątek) XXVIII (nadzwyczajną) Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania „PT, przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą",
    2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak