Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)  oraz § 19 ust. 4 Statutu Powiatu Kozienickiego, na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego zwołuję na dzień 09 października 2014 r. (czwartek) XLVI (nadzwyczajną) Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.
Rozpoczęcie obrad – godz. 14.00

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok.
3. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Powiatu

Włodzimierz Stysiak