31 umów na łączną kwotę 286 tysięcy złotych wsparcia samorządu Województwa Mazowieckiego podpisane zostało 11 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Wśród beneficjentów, 6 gmin z terenu powiatu kozienickiego: Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Głowaczów, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów, a także gmina Policzna z terenu powiatu zwoleńskiego.

 

31 umów na łączną kwotę 286 tysięcy złotych wsparcia samorządu Województwa Mazowieckiego podpisane zostało 11 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach 31 umów na łączną kwotę 286 tysięcy złotych wsparcia samorządu Województwa Mazowieckiego podpisane zostało 11 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach 31 umów na łączną kwotę 286 tysięcy złotych wsparcia samorządu Województwa Mazowieckiego podpisane zostało 11 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach

 

 

Najwięcej umów, bo aż 24 dotyczy innowacyjnego programu, jakim jest Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (wg załączonego wykazu). Ponadto przyznane zostały również dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza”, i Pomocy Finansowej dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego.

Umowy ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Na spotkaniu obecni byli również Radni Sejmiku Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak oraz Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung i Józef Grzegorz Małaśnicki.

Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego możliwe będzie przeprowadzenie wielu inwestycji w sołectwach powiatu kozienickiego, zakupiony zostanie system monitorujący stan jakości powietrza w gminie Garbatka-Letnisko (7.958,00 zł wsparcia), jednostki OSP Kozienice wyposażona zostanie w sprzęt specjalistyczny (2.800,00 zł wsparcia), dla jednostek OSP Wysokie Koło (21.700,00 zł wsparcia) i Samwodzie (18.000,00 zł wsparcia) zakupione zostaną motopompy oraz dokonany zostanie remont strażnicy OSP Kozienice (12.400,00 zł) i remont drzwi garażowych strażnicy OSP Rozniszew ( 12.000,00 zł wsparcia).

Lista dofinansowanych projektów z terenu powiatu kozienickiego