Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu Wydział Komunikacji i Transportu od kilku lat włączony jest do ogólnokrajowego systemu CEPiK. W związku z powyższym wszystkie sprawy muszą być w tym systemie zarejestrowane. Jako przykład można podać, że na rejestrację jednego pojazdu przewidziane jest średnio 30 minut. Aby usprawnić obsługę interesantów w 2020 roku wprowadzono system kolejkowy i dano interesantowi do wyboru dwie możliwości. Pierwsza z nich to rezerwacja internetowa kolejki, możliwa na maksymalnie 7 dni do przodu, dzięki której po zarezerwowaniu miejsca na konkretny dzień i godzinę, wystarczy przyjść 5 minut wcześniej i pobrać bilet. Druga z nich to bezpośrednia wizyta w urzędzie i pobranie biletu na konkretną godzinę w tym dniu. Wystarczy przyjść w godzinach przewidzianych dla obsługi interesantów w Wydziale tj. od 7.50 do 14.00. Warto zaznaczyć, że każda sprawa wymaga pobrania osobnego biletu. Dla przykładu w dniu 20 stycznia 2021 roku o godz. 9.00 było jeszcze 7 wolnych miejsc do rejestracji pojazdów w godz. 10.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00.

Aby usprawnić obsługę interesantów, na korytarzu wyłożone są wszelkie potrzebne druki i formularze, które można wypełnić przed wejściem do Wydziału. Przy biletomacie znajduje się wyraźna instrukcja, dotycząca procedury rezerwacji kolejki. Informacja ta, zamieszczona jest również na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego www.kozienicepowiat.pl, po prawej stronie pod czerwonym przyciskiem „Przeczytaj! Zanim zarezerwujesz wizytę w Wydziale Komunikacji”. Ponadto przed wejściem do Wydziału zamontowane są ekrany, przywołujące wizualnie i dźwiękowo numer biletu ze wskazaniem numeru stanowiska obsługi.

Dodatkowo osoba obsługująca Punkt Informacyjny w Starostwie Powiatowym udziela informacji każdemu interesantowi, który o to poprosi. Na korytarz wychodzą także pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, którzy w momencie, gdy osoba zarejestrowana nie stawi się na umówioną godzinę, zapraszają kolejnego interesanta, który czeka bez biletu.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach dokłada wszelkich starań, aby system obsługi interesantów stale udoskonalać. Niestety nie sprzyja temu czas pandemii oraz określony reżim sanitarny. Wydział Komunikacji i Transportu nie ma również wpływu na zdarzające się awarie ogólnokrajowego, ciągle modyfikowanego systemu, co sprawia, że rejestracja niestety jest tak czasochłonna, co w rezultacie często ma wpływ na niezadowolenie interesantów.

Dla informacji podaję, że w roku 2020 Wydział Komunikacji i Transportu, mimo trwającej pandemii, zarejestrował 6030 pojazdów, wyrejestrował 1015 pojazdów, wydał 1328 dokumentów praw jazdy oraz załatwił 5337 spraw nadesłanych pocztą. Dodać należy, że do obowiązków pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu, oprócz bieżącej obsługi interesantów, należy również rozpatrywanie korespondencji, do czego niezbędne są dane z systemu.
Zdjęcie biletomatu

 Bożena Jaworska
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

 Kozienice, 20 stycznia 2021 r.