24 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji firmy Citronex, realizowanej na terenie powiatu kozienickiego, w Ryczywole. Rozmowy skupiały się głównie wokół tematu zatrudnienia pracowników w powstającym kompleksie szklarniowym, współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym oraz Nadleśnictwem Kozienice.
W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego, Jan Mazur Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Tomasz Sot Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice, natomiast firmę Citronex reprezentowali: Artur Toronowski i Rafał Zarzecki współwłaściciele firmy oraz Marcin Dymitruk i Szymon Ziembicki, którzy odpowiadać będą m.in. za zatrudnienie w powstającej inwestycji.
Jak informują przedstawiciele Citronexu w pierwszej fazie inwestycyjnej planowane jest zatrudnienie ok. 250 osób, a rekrutacja rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, natomiast sama produkcja w ryczywolskim kompleksie ruszyć ma, zgodnie z założeniami, we wrześniu 2021 roku.

24 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji firmy Citronex, realizowanej na terenie powiatu kozienickiego, w Ryczywole 24 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji firmy Citronex, realizowanej na terenie powiatu kozienickiego, w Ryczywole