Budynek Powiatowego Szpitala w KozienicachZarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na projekt dotyczący termomodernizacji budynku D Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Jak poinformował 30 marca Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, przyznane dofinansowanie na projekt wynosi 1.228.000,00 zł.
To już kolejne w tym miesiącu środki finansowe przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na inwestycje realizowane na terenie powiatu kozienickiego. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 4 mln zł na budowę nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach.