Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 230 lat temu, 3 maja 1791 roku uchwalona została ustawa regulująca ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza nowoczesna, spisana konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią, tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji, w Powiecie Kozienickim, podobnie jak w roku ubiegłym, miały charakter symboliczny. O godzinie 10:30 odprawiona została Msza Święta w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach, po której nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Niepodległości.
W tegorocznych, kozienickich obchodach 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja wziął udział Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP. Samorząd Powiatu Kozienickiego reprezentowali: Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego, natomiast w skład delegacji Samorządu Gminy Kozienice weszli: Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza, Rafał Sucherman Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach, Artur Matera Zastępca Przewodniczącego oraz Grzegorz Wronikowski Radny Rady Miejskiej. W obchodach uczestniczył również Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz delegacje: Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej, Koalicji Obywatelskiej, Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział w Kozienicach, Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Kozienicach, Związku Piłsudczyków RP Koła: w Kozienicach i w Lublinie, Kozienickiej Rady Rycerzy Kolumba oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.

Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

 

 

Trzeci Maja!...Wielki Boże
dłonie bratnie złączmy wraz!
Cóż się oprze, któż nas zmoże?
Bóg nad nami! Polska w nas!