Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

5 maja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę, w ramach której Wojewoda Mazowiecki przekaże Powiatowi Kozienickiemu 5 maja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę, w ramach której Wojewoda Mazowiecki przekaże Powiatowi Kozienickiemu środki Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 414.000,00 zł na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dodatkowo Wojewoda przekaże Powiatowi środki Funduszu w kwocie 8.280,00 zł na koszty związane z obsługą Programu.

Powiat Kozienicki planuje objąć wsparciem 15 osób niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci. Założeniem programu jest, aby minim 70% uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją).

Przypominamy, że powyższe wsparcie finansowe może zostać wykorzystane w zakresie świadczenia usług asystenta dla:
-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.