Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

7 czerwca podczas XXXII Sesji (Nadzwyczajnej) Rady Powiatu Kozienickiego, w głosowaniu tajnym, wybrano nowego Starostę Kozienickiego, którym został Krzysztof Wolski. Za wyborem Starosty głosowało 14 Radnych, przeciw 2, 1 głos nieważny, 2 osoby były nieobecne podczas głosowania.
Wcześniej, podczas tej samej Sesji, również w głosowaniu tajnym, Radni zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego Starosty Andrzeja Junga oraz Zarządu Powiatu Kozienickiego, w skład którego oprócz Starosty wchodzili: Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, Waldemar Banaś, Marek Kucharski, Małgorzata Siekut. Za odwołaniem Zarządu głosowało 13 Radnych, 6 było przeciw.