Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Ministerstwo Sprawiedliwości logoFUNKCJONOWANIE OD DNIA 07 CZERWCA 2021 ROKU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO

I N F O R M A C J A
Od dnia 7 czerwca 2021 roku Starosta Kozienicki podjął decyzje o zakończeniu zdalnego udzielania nieodpłatnych porad w Gminie Sieciechów, Gminie Grabów nad Pilicą, Gminie Gniewoszów, Gminie Magnuszew, Gminie Głowaczów, Gminie Garbatka Letnisko
Od dnia 14 czerwca 2021 roku w Gminie Kozienice w/w punkty nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wracają do pracy w trybie stacjonarnym.
Osoby chcące skorzystać z porady prawnej będą obsługiwane według ustalonych zasad, które przewidują obowiązek korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, a także przewidują, iż liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba. Każda osoba powinna przestrzegać dodatkowych obostrzeń wprowadzonych przez poszczególne Urzędy Gmin.
Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu Kozienickiego.
UWAGA!
Zmiana lokalizacji punku nieodpłatnej pomocy prawnej w Kozienicach.
Od dnia 14 czerwca 2021 roku do odwołania punkt będzie znajdował się w budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.