25 czerwca w całej Polsce uczniowie zakończyli rok szkolny, rozpoczynając tym samym wakacje, okres odpoczynku od obowiązków szkolnych. Tak było również w placówkach prowadzonych przez Powiat Kozienicki tj. w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
Oficjalne uroczystości rozpoczęli Dyrektorowie Placówek, prosząc uczniów o rozwagę podczas wakacji, a także składając życzenia udanego odpoczynku. Głos zabrali również zaproszeni goście. W Zespole Szkół Nr 1 Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska odczytała list od Starosty Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, dziękując całemu gronu pedagogicznemu , pracownikom i uczniom szkoły. W I Liceum Ogólnokształcącym Starostę Kozienickiego reprezentował Sekretarz Powiatu Jarosław Chlewicki.

Podczas zakończenia roku szkolnego najlepszym uczniom w roku szkolnym 2020/2021 wręczone zostały nagrody Dyrektora, a także nagrody dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

zakończenie roku szkolnego 1zakończenie roku szkolnego 2zakończenie roku szkolnego 3

zakończenie roku szkolnego 4zakończenie roku szkolnego 5zakończenie roku szkolnego 6