Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 30.06.2021r. /środa/ o godz.14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Kozienickiego.
Tematyka posiedzenia:
Sprawy dotyczące absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.