5.07.2021 r. (pon.) godz. 13.30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu na czynność Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Kozienickiego.
3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi: Majdany i Opatkowice ws. budowy chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 1720W.
4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Borek gm. Gniewoszów w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1738W oraz ws. budowy odcinka pobocza w formie chodnika.
5. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.