Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach informuje, że powiat kozienicki został włączony do obszaru zagrożonego wścieklizną, na podstawie Rozporządzenia nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczanie wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego o miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5790).

Ulotka o uznaniu powiatu kozienickiego jako obszaru zagrożonego wściekliznąUlotka dotycząca postępowania w przypadku pogryzienia przez wściekłe zwierzeUlotka dotycząca postępowania w przypadkupojawienia się zarażonego zwierzęcia na posesji