7 lipca w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku D Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach" 7 lipca w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku D Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Podpisania umowy dokonali Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa oraz Roman Wysocki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
Całkowita wartość projektu: 2 769.333,22 zł, kwota dofinansowania unijnego: 1 228.285,35 zł.
Krzysztof Wolski Starosta Powiatu Kozienickiego, obecny przy podpisaniu umowy, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu podziękował Marszałkom Województwa Mazowieckiego i Radnym Sejmiku za przekazanie znaczących środków finansowych, dzięki którym powyższe zadanie zostanie zrealizowane.
Fot. echodnia.eu