Uczestnicy posiedzenie Powiatowego Zwspołu Zarządzania Kryzysowego w KozienicachW dniu 16 lipca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie robocze PZZK, w którym uczestniczyli: Starosta Kozienicki – Krzysztof Wolski, Wicestarosta Kozienicki – Małgorzata Bebelska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach – Marcin Łopuszański, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach – mł. bryg. Paweł Kowalski oraz pracownik ds. zarządzania kryzysowego Wydziału Zdrowia, Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych. Tematem spotkania była sytuacja meteorologiczna w powiecie kozienickim. Spotkanie zwołał Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski w związku z utrzymującymi się od tygodnia upałami oraz związanymi z nimi gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi (burze, grad, ulewne deszcze).

Po przeanalizowaniu komunikatów i ostrzeżeń IMGW, Starosta zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa wiążące się z możliwością wystąpienia tych zjawisk. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przedstawił negatywne zdarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w powiecie kozienickim. Zanotowano 6 przypadków podtopień, 36 razy straż wyjeżdżała do usuwania powalonych drzew i miał miejsce jeden duży pożar w Rozniszewie, gdzie została doszczętnie spalona hala magazynowa wraz z dobytkiem i nadpalone poddasze sąsiadującego z nią budynku gospodarczego. Ponadto do niedzieli 18.07.21r. przebywał na terenie powiatu obóz harcerski, który w związku z burzami dwa razy ewakuowano w bezpieczne miejsce. Z-ca Komendanta poinformował również, że Komenda jest dobrze przygotowana do usuwania skutków nawałnic zarówno sprzętowo: posiada w swoim magazynie worki, folie, geowłókninę łodzie jak i operacyjnie: dobrze przygotowane mobilne jednostki OSP. Dyrektor Zarządu Dróg poinformował, że na jego terenie znajduje się powiatowy magazyn przeciwpowodziowy. Ponadto jest do dyspozycji sprzęt niezbędny do transportu worków, piachu i innych potrzeb. W trakcie spotkania uzgodniono, że należy poinformować Wójtów Gmin o zaistniałej sytuacji i uruchomić 24 godzinne dyżury (na potrzeby przepływu informacji). Prowadzony jest stały monitoring meteorologiczny, analizowane są przychodzące ostrzeżenia z IMGW oraz przekazywane do Gmin i umieszczane na stronie powiatu.

Protokółowała:

Magdalena Kowalska