Powiat Kozienicki zgłosił udział w realizacji największego w Polsce Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji 2021/2022, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA).
Program skierowany jest do szkół ponadpodstawowych i ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej złotych zasad profilaktyki czerniaka, umiejętności przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy.
Uczniowie staną się także ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia działań profilaktycznych.
Program rozpocznie się we wrześniu w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Kozienickiego.