Podpisanie umowy dotyczącej dotacji na zakup urządzeń łączności radiowej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kozienicach

22 lipca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Kozienickim na dotację celową z budżetu państwa w wysokości 17 000 zł dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kozienicach. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego”, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.
W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpisali: Starosta – Krzysztof Wolski, Wicestarosta - Małgorzata Bebelska i Skarbnik Powiatu – Kamil Banaś.

Sporządziła:
Magdalena Kowalska