Banery PSE z Wzmocnij swoje otoczenie
Doposażenie pracowni elektrycznej w stół elektrotechniczny i  stanowisko podstaw elektrotechnicznychPolskie Sieci Elektroenergetyczne jako Partner Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich po raz drugi wsparły szkolnictwo zawodowe w Kozienicach i pomogły w wyposażeniu pracowni dla przyszłych elektryków. Realizacja projektu była możliwa dzięki grantowi pozyskanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w programie „WzMOCnij swoje Otoczenie”.
W ramach współpracy krajowy operator systemu przesyłowego udzielił wsparcia finansowego na doposażenie pracowni elektrycznej w stół elektrotechniczny i stanowisko podstaw elektrotechnicznych. Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 240 uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia kształcących w zawodzie elektryk.

Obecnie uczniowie Technikum Elektrycznego i Szkoły Branżowej I stopnia w ramach realizowanych praktyk zawodowych mogą pracować jedynie na urządzeniach konwencjonalnych, nieprzystających do wymogów współczesnego rynku pracy. Projekt ZS nr 1 w Kozienicach i PSE ma to zmienić. Nowy sprzęt, kupiony dzięki zaangażowaniu spółki, pozwoli na organizację szkoleń kompetencyjnych, podnoszących kwalifikacje zawodowe. Możliwość korzystania z dobrze wyposażonej pracowni ułatwi naszym uczniom przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, a także rozwój systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu.

– Wsparcie Polskich Sieci Elektroenergetycznych to istotny krok w rozwoju Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie odpowiadającym na praktyczne wyzwania przemysłu zwiększy szanse naszych absolwentów na znalezienie dobrej i ciekawej pracy w czołowych firmach w Polsce i na świecie. Zyska też sama szkoła, która dzięki bliskiej współpracy z biznesem stanie się atrakcyjnym miejscem kształcenia dla uczniów szkół podstawowych, wybierających kolejny etap edukacji – przekonuje Ryszard Zając, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich.
Program „WzMOCnij swoje Otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Celem tej inicjatywy jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie
w ich wdrożeniu. Program jest skierowany do gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

PSE zaangażowały się we współpracę z Zespołem Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach w ramach podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego działań dobrosąsiedzkich. Na terenie Kozienic spółka realizuje projekt budowy dwutorowej linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.