Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. Poz. 920 oraz z 2021r. poz. 1038) zwołuję na dzień 20 września 2021 r. (pon.) XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Informacja na temat realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku.
a) Opinia Składu Orzekającego RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2021 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2021rok,
c) w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/153/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2021 rok,
d) w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego,
f) w sprawie odwołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw i liczby stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
j) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
k) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
l) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
7. Sprawy różne i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak


Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

05.09.2021
Festiwal „Mazowsze w Koronie” - Magnuszew
Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie
10.09.2021
Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni
Hala sportowa KCRiS w Kozienicach
11.09.2021
Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni
Hala sportowa KCRiS w Kozienicach
12.09.2021
Turniej Piłkarski Ochotniczych Starży Pożarnych
Stadion Sportowy w Głowaczowie ul. Kozienicka 7A

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych