8 grudnia odbyła się uroczysta Inauguracja Budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który swoją nową siedzibę znajdzie przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach8 grudnia odbyła się uroczysta Inauguracja Budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który swoją nową siedzibę znajdzie przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach.
Na placu budowy spotkali się tego dnia nie tylko samorządowcy powiatu kozienickiego na czele ze Starostą Powiatu Kozienickiego Krzysztofem Wolskim, Wicestarostą Małgorzatą Bebelską i Skarbnikiem Powiatu Kamilem Banasiem, ale przede wszystkim goście, wśród których byli: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Posłowie na Sejm RP Marek Suski, Agnieszka Górska, Andrzej Kosztowniak, Senator RP Stanisław Karczewski,Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak – Przedstawiciel Marszałka Województwa, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Marcin Łukasiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak wraz z Radnymi Rady Powiatu, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski wraz z Zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim, Komendant Powiatowy PSP bryg. Kamil Bieńkowski oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Sławomir Rek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Tomasz Sot, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kozienicach Roman Wysocki, Wykonawcy Inwestycji Tadeusz Wojtysiak i Zenon Krześniak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie Anna Grzesik wraz z gronem pedagogicznym, pracownikami i wychowankami, Przedstawiciele Rady Rodziców przy SOSW w Opactwie na czele z Przewodniczącym Jackiem Małysą.

 

 

Otwarcia uroczystości dokonał Starosta Krzysztof Wolski, który w swoim wystąpieniu przybliżył działania, dzięki którym możliwe było rozpoczęcie tak długo wyczekiwanej inwestycji.
- Dziękuję serdecznie za wszelkie wsparcie wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły nam w dążeniu uzyskania tak znaczących dotacji i dofinansowań, dzięki którym nasze marzenia, marzenia dzieci, rodziców i nauczycieli stają się rzeczywistością. - mówił Starosta.
Minister Edukacji i Nauki w swoim wystąpieniu przypomniał, że odwiedził Szkołę w Opactwie w marcu i przekonał się, że mimo wspaniałych nauczycieli ten zabytkowy budynek nie jest w stanie spełnić wszelkich potrzeb tych niezwykle utalentowanych dzieci i młodzieży.
- Jesteśmy świadkami rozpoczęcia budowy, która przyniesie efekt już w 2023 roku. Już wtedy będziemy mogli świętować wejście do tej szkoły znakomitych dzieci, które są szczęśliwe z tego powodu – powiedział Minister Przemysław Czarnek, po czym wręczył prezenty obecnym podczas uroczystości wychowankom szkoły. Z kolei jako wyraz wdzięczności za wszelką pomoc i wsparcie w dążeniu do realizacji inwestycji Starosta Kozienicki przekazał Ministrowi pamiątkową statuetkę, zaś Dyrektor Szkoły Anna Grzesik wraz z wychowankami karykaturę oraz kwiaty.
Po odmówieniu modlitwy i poświęceniu placu budowy, którego dokonał Proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach ks. kan. Władysław Sarwa, goście honorowi zaproszeni zostali do podpisania dwóch egzemplarzy Aktu Erekcyjnego Budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach. Pierwszy z nich po umieszczeniu w specjalnej tubie został uroczyście wmurowany w ławę fundamentową nowej siedziby. Drugi zaś został oprawiony i w przyszłości znajdzie swoje miejsce w nowej Szkole. Po wmurowaniu aktu wszyscy zaproszeni zostali do wykonania pamiątkowego zdjęcia na placu budowy.
Goście honorowi w swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślali swoją radość z faktu, że wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie już niedługo będą mogli uczyć się w nowym, nowoczesnym i przystosowanym do ich potrzeb budynku. Zwracali również uwagę, że przyczyniła się do tego determinacja i zaangażowanie wielu osób.
Po wystąpieniach gości Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski dokonali uroczystego podpisania Umowy dotyczącej przekazania dotacji celowej z budżetu Państwa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Głowaczowskiej w Kozienicach”. Umowa opiewa na kwotę 16.297.752,00 zł
By wyrazić wdzięczność osobom, które przyczyniły się do pozyskania dofinansowań, dzięki którym budowa nowego budynku szkoły stała się jeszcze bardziej realna oraz osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do decyzji i budowie ośrodka Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski oraz Wicestarosta Małgorzata Bebelska wręczyli pamiątkowe statuetki, na których wygrawerowany został napis „Inauguracja Budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach Październik 2021”. Data na statuetkach ściśle wiąże się z rozpoczęciem prac na placu budowy.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie Anna Grzesik, która nie kryjąc wzruszenia podziękowała wszystkim za wszelkie wsparcie, wrażliwość, dobre rady i wskazówki oraz wielomilionowe dofinansowania.
- Dziś, gdy podpisałam Akt Erekcyjny mogę powiedzieć, że marzenia się spełniają. Dziękuję. - mówiła Dyrektor Anna Grzesik.
Budowa nowego obiektu w nowej lokalizacji tj. w mieście Kozienice korzystnie wpłynie na rozwój szkoły. Pozwoli również na rozszerzenie działalności ośrodka. Dzięki budowie nowej siedziby placówki osiągnięte zostaną standardy nałożone przez obowiązujące przepisy prawa, a nowy kompleks pozwoli objąć opieką większą liczbę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zapewniając im odpowiednie warunki kształcenia i komfortu przebywania w specjalistycznej placówce oświatowej. Nowoczesna i ekologiczna szkoła przyczyni się do dynamicznego rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i zapewni wychowankom i nauczycielom godne miejsce do pracy, nauki, wychowania i terapii na długie lata.
Wybudowany zostanie budynek 2-kondygnacyjny, na który składać się będzie: szkoła i niezbędne do jej funkcjonowania pomieszczenia: 18 klas/pracowni dydaktycznych, 4 sale rewalidacyjne, 3 sale wyciszeń, 4 sale terapeutyczne, biblioteka, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, kuchnia z jadalnią, internat dla 60 osób. W szkole będzie mogło uczyć się około 100 uczniów. Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Całość kompleksu będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowana została na lata 2021-2023, a jej szacunkowy koszt to kwota ponad 25 mln zł. Ponad 16 mln zł to dotacja z rezerwy celowej budżetu Państwa, prawie 1 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a prawie 4 mln zł przekazał Powiatowi Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota to środki Powiatu Kozienickiego.

Obszerna relacja z uroczystości zrealizowana przez TV „Nasz Powiat” pojawi się już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl