13 grudnia 2021 r. obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Stan wyjątkowy ogłoszony został niezgodnie z konstytucją 13 grudnia 1981 roku. Celem reżimu antykomunistycznego było zniszczenie ruchu „Solidarności”. W wyniku stanu wojennego internowanych zostało ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące innych było zastraszanych i inwigilowanych, a kilkadziesiąt osób straciło życie.
Na pamiątkę tych wydarzeń delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski oraz członkowie Zarządu Powiatu Marek Kucharski i Emanuel Zawodnik złożyła kwiaty przy Pomniku Niepodległości w Kozienicach. Kwiaty złożyły także delegacje Gminy Kozienice na czele z Burmistrzem Piotrem Kozłowskim, Związku Piłsudczyków RP Oddziału Kozienice wraz ze Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Niepodległości na czele z Marianem Śledziem oraz Kluby Radnych Prawa i Sprawiedliwości z Rady Powiatu Kozienickiego i Rady Miejskiej w Kozienicach.
Na pamiątkę tych wydarzeń delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski oraz członkowie Zarządu Kluby Radnych Prawa i Sprawiedliwości 13 grudnia 2021 r. obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego