15 grudnia Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska wzięła udział w wernisażu wystawy „Zielone Oblicze Elektrowni Kozienice”15 grudnia Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska wzięła udział w wernisażu wystawy „Zielone Oblicze Elektrowni Kozienice”, której autorem jest Prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Jacek Tabor. Na wernisażu obecni byli także m.in. Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice Dorota Stępień, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych Enea Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz.
Wystawa, o której podczas wernisażu opowiadał sam autor fotografii, prezentuje bogactwo przyrodnicze w obrębie dużego zakładu przemysłowego jakim jest Elektrownia Kozienice. Wciąż prowadzone są obserwacje oraz badania, w jaki sposób duży zakład przemysłowy może współżyć ze środowiskiem przyrodniczym i rzadkimi gatunkami.
Wystawa podzielona została na cztery moduły: pierwszy pokazuje roślinność oraz różne typy siedlisk, drugi wybrane gatunki roślin i porostów. Moduł trzeci prezentuje dotychczas nieznane bogactwo przyrodnicze Elektrowni, w czwartym możemy zobaczyć charakterystyczne gatunki zwierząt w obrębie Elektrowni Kozienice.
Organizatorami wystawy są Enea Wytwarzanie, Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego oraz Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, a jej Kuratorem jest Grzegorz Kocyk.
Wystawę można podziwiać w Muzeum Regionalnym w Kozienicach do 14 stycznia 2022 r.

Autorem jest Prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego Jacek TaborWystawa, o której podczas wernisażu opowiadał sam autor fotografii, prezentuje bogactwo przyrodnicze w obrębie dużego zakładu przemysłowego jakim jest Elektrownia KozieniceWystawa podzielona została na cztery moduły: pierwszy pokazuje  roślinność oraz różne typy siedlisk, drugi wybrane gatunki roślin i porostówModuł trzeci prezentuje dotychczas nieznane bogactwo przyrodnicze Elektrowni, w czwartym możemy zobaczyć charakterystyczne gatunki zwierząt w obrębie Elektrowni Kozienice