Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

22 listopada w Pensjonacie nad kozienickim jeziorem odbyło się spotkanie Partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kozienickim”. Rozpoczęła je Małgorzata Bebelska Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Koordynatorka Partnerstwa22 listopada w Pensjonacie nad kozienickim jeziorem odbyło się spotkanie Partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kozienickim”. Rozpoczęła je Małgorzata Bebelska Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Koordynatorka Partnerstwa, która witając zgromadzonych gości przedstawiła problematykę spotkania.
Ekspertem i prowadzącą część merytoryczną zebrania była dr Jolanta Borek adiunkt na Uniwersytecie Katedry Nauk o Państwie i Polityce Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dyrektor DPS w Krzyżanowicach. Tematem spotkania była: "Deinstytucjonalizacja usług społecznych – ku środowiskowemu modelowi wsparcia". Natomiast celem było omówienie procesu wdrożenia deinstytucjonalizacji w gminie i powiecie, a także zorganizowanie usług społecznych potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.

W spotkaniu uczestniczyli: Wojciech Jabłoński z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, samorządowcy, specjaliści i pracownicy instytucji samorządowych i organizacji społecznych realizujących zadania z zakresu wsparcia społecznego osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznych.

Małgorzata Bebelska Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Koordynatorka Partnerstwa, która witając zgromadzonych gości przedstawiła problematykę spotkania.SPOTKANIE PARTNERSTWA „NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”W spotkaniu uczestniczyli: Wojciech Jabłoński z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, samorządowcy, specjaliści i  pracownicy instytucji samorządowych Ekspertem i prowadzącą część merytoryczną zebrania była dr Jolanta Borek adiunkt na Uniwersytecie Katedry Nauk o Państwie i Polityce Społecznej Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu