Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2023 r. z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Kozienickiego należy uiszczać w terminie do 31 marca 2023 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 lub w kasie tut. Starostwa.

Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.