Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

12 stycznia, na zaproszenie Starosty Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, wychowankowie szkół średnich prowadzonych przez Powiat, gościli w Starostwie Powiatowym12 stycznia, na zaproszenie Starosty Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, wychowankowie szkół średnich prowadzonych przez Powiat, gościli w Starostwie Powiatowym. W gronie wybitnych uczniów z regionu radomskiego znaleźli się: Łukasz Wójtowicz – klasa 4 PB z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz Maciej Suwała – klasa 4TELG, Jakub Sikora – klasa 4GLO i Wiktoria Gaik – 3ATEK z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Podczas spotkania uczniom towarzyszyły Anna Gollasch Dyrektor ZS Nr 1 i Ewa Malec Dyrektor I LO.
Tego dnia Starosta Krzysztof Wolski i Wicestarosta Małgorzata Bebelska przekazali serdeczne gratulacje zarówno uczniom, ich rodzicom, jak również nauczycielom obu placówek. Podziękowali za wspaniałe reprezentowanie Powiatu Kozienickiego. Życzyli Stypendystom kolejnych równie znaczących sukcesów oraz wręczyli im vouchery upominkowe.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Tego dnia Starosta Krzysztof Wolski i Wicestarosta Małgorzata Bebelska przekazali serdeczne gratulacje zarówno uczniom, ich rodzicom, jak również nauczycielom obu placówekStypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości: Łukasz Wójtowicz – klasa 4 PB z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz Maciej Suwała – klasa 4TELG, Jakub Sikora – klasa 4GLO i Wiktoria Gaik