Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

MRiRW Polska wies to przyszłość plakat A3

Polska wieś to przyszłość
Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi

Zdecydowaliśmy o zakazie przywożenia od 15 kwietnia do 30 czerwca do Polski z Ukrainy m.in.:
zboża,
• mięsa drobiowego,
• jaj,
• mleka i przetworów mlecznych,
• wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, koziny,
• produktów pszczelich,
• cukru,
• suszu paszowego.

Wprowadzimy powszechny skup zboża
Minimalna cena skupu zboża będzie wynosić 1400 zł za tonę pszenicy.

Będziemy kontynuować dopłaty do nawozów
• Wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na dopłaty do nawozów
na zasadach podobnych do poprzedniego naboru.
• Na konta rolników wpłynęło wówczas około 3 mld zł.

Zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego
Wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do poziomu 2 zł/l.