Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - edycja 2023 r.

Powiat Kozienicki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” który jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3, otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Opactwie.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 3 000 zł.
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi: 2 400 zł.
Wkład własny Powiatu Kozienickiego to kwota: 600 zł.