Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

PTASIA GRYPA zaleceniaW związku ze stwierdzeniem wystąpienia ogniska wirusa grypy ptaków, podtypu HS5N1 u padłych mew śmieszek i mewy siwej, na wyspie na rzece Wisła w okolicy miejscowości Przewóz Tarnowski, gm. Magnuszew, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach przekazuje zalecenia dotyczące zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób.
1. Przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.