Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski oraz Radni Rady Powiatu Kozienickiego: Lidia Ligorowska, Grażyna Ziółek, Jerzy Śmiech, Zbigniew Sitkowski i Emanuel ZawodnikPoseł na Sejm RP Agnieszka Górska, Senator Stanisław Karczewski, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 17 maja Posłowie na Sejm RP Agnieszka Górska, Marek Suski, Dariusz Bąk, Senator Stanisław Karczewski oraz Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz zwiedzili budynek nowej siedziby SOSW w Kozienicach. Gościom towarzyszył Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski oraz Radni Rady Powiatu Kozienickiego: Lidia Ligorowska, Grażyna Ziółek, Jerzy Śmiech, Zbigniew Sitkowski i Emanuel Zawodnik oraz Grzegorz Gadecki kierownik budowy i Jarosław Nowak inżynier budowy - przedstawiciele firmy Wojtpol - generalnego wykonawcy inwestycji.
Podczas spotkania wszyscy zgodnie podkreślali, iż nowa szkoła jest inwestycją na miarę XXI wieku. To jest pałac oświaty postawiony przez Starostwo. Gratuluję panu Staroście, państwu Radnym, bo to była odważna decyzja. Przecież podczas planowania tej inwestycji nie było jeszcze pewności, czy środki z Budżetu Państwa będą mogły być tutaj skierowane. To się udało. – podkreślał Poseł Marek Suski.

 

 

Nie zabrakło podziękowań skierowanych do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Posłów RP PiS ziemi radomskiej i Wojewody Mazowieckiego za zrozumienie, wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.
Słowa uznania przekazane zostały również Radnym Rady Powiatu Kozienickiego, którzy od początku jednogłośnie opowiedzieli się za powstaniem nowego Ośrodka.
Będziemy zamykać tę inwestycję w kwocie ok. 26 mln złotych. Nie jest to wydatkiem prostym i trzeba było zaplanować wszystko w pełni, żeby takiej budowy nie zakończyć w połowie. Ponad 16 mln zł z rezerwy budżetowej pozwoliło zacząć realnie myśleć o zrealizowaniu tego projektu inwestycyjnego. Dlatego słowa podziękowania dla Parlamentarzystów, pana Wojewody i wszystkich, którzy wspólnie z nami zabiegali o realizację tego imponującego przedsięwzięcia. – mówił Starosta Wolski.
Goście podkreślali, iż dzięki wzorowej współpracy pomiędzy Samorządem Powiatu Kozienickiego a Rządem, budowa nowej siedziby SOSW w Kozienicach jest na ukończeniu, a nowy rok szkolny uczniowie placówki rozpoczną już w nowej, doskonale przystosowanej do ich potrzeb, siedzibie.