Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

NOWE EKOPRACOWNIE W PSP W BRZÓZIE I W PSP W GŁOWACZOWIE - przecięcie wstęgi PSP im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie NOWE EKOPRACOWNIE W PSP W BRZÓZIE I W PSP W GŁOWACZOWIE - PSP im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w BrzózieNOWE EKOPRACOWNIE W PSP W BRZÓZIE I W PSP W GŁOWACZOWIE - sprzęt dla OSP

Dzień Św. Mikołaja - 6 grudnia - w PSP im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie oraz w PSP im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie upłynął pod znakiem uroczystego otwarcia ekopracowni, które powstały dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w łącznej kwocie około 150.000,00 zł. W wydarzeniu wzięli udział Senator RP Stanisław Karczewski, Prezes WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka, Dyrektor WFOŚiGW w Radomiu Elżbieta Zasada, Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Górka, Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj z pracownikami urzędu, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Marek z Radnymi Rady Gminy oraz dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami i uczniami.
Podczas przemówień wyrazy wdzięczności skierowano do osób i instytucji, dzięki którym udało się zrealizować projekty. Nie zabrakło również podziękowań dla Starosty Powiatu Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, którego zaangażowanie znacząco przyczyniło się do powstania ekopracowni w PSP w Głowaczowie.

 

Pracownie wyposażone zostały w nowoczesne monitory, tablice i innowacyjne pomoce dydaktyczne, dotyczące odnawialnych źródeł energii. Wymienione zostały także krzesła i ławki. W ekopracowni w Głowaczowie powstał, bogaty w różnorodne rośliny, ogród wertykalny. Natomiast na terenie przyszkolnym w Brzózie stworzona została ekologiczna ścieżka edukacyjna.
Tego dnia zorganizowane zostało również uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego dla jednostek OSP z terenu gminy Głowaczów. Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń oraz na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dofinansowany został także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.