Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

*  12 grudnia 2023 r. (wtorek):
- godz. 14.00
posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie i przyjęcie planu kontroli na 2024 rok.
2. Sprawy różne.

- godz. 15.00 posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie projektu uchwały budżetowej powiatu kozienickiego na 2024 rok.
2. Sprawy różne.

* 13 grudnia 2023 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
2. Sprawy różne.

* 28 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 13.00 wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Transportu, Budownictwa, Dróg, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na LXIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego zaplanowanej na dzień 28 grudnia godz. 14.00.
2. Sprawy różne.

 

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.