Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonali Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski i Wicestarosta Małgorzata BebelskaXXII Przegląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2023 odbył się 7 grudnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Wydarzenie to, będące jednym z najważniejszych punktów przedświątecznych w kalendarzu powiatu, zgromadziło społeczność seniorów, celebrujących piękno tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek.
Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonali Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski i Wicestarosta Małgorzata Bebelska, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Zastępca Burmistrza Dorota Stępień, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska oraz Dyrektor Biura Komunikacji Enea Wytwarzanie Piotr Kutkowski. Zebrani goście w swoich wystąpieniach gratulowali uczestnikom, dziękowali za wspólne przeżywanie magii nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Starostowie na ręce organizatorów przekazali świąteczne upominki.

W Przeglądzie wzięło udział 13 zespołów reprezentujących subregion radomski, co świadczy o jego bogactwie kulturalnym. Zespoły zaprezentowały zarówno tradycyjne kolędy, jak i mniej znane pastorałki.
XXII Przegląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2023 objęty został patronatem honorowym Starosty Krzysztofa Wolskiego oraz Burmistrza Piotra Kozłowskiego.

XXII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK KOZIENICE 2023Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski i Wicestarosta Małgorzata Bebelskadokonali Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof WolskiW Przeglądzie wzięło udział 13 zespołów XXII Przegląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2023 odbył się 7 grudnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach