HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO przed XXIX Sesją Rady Powiatu zaplanowaną na dn. 20.03.2013 r.Posiedzenia odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28.

 

 2.  Komisja Rewizyjna.

18 marca 2013 r. /poniedziałek/ godz. 14.00

Tematyka posiedzenia:

  • Informacja w zakresie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kozienickim w latach 2011-2012.
  • Sprawy różne.

 

2. Wspólne posiedzenie:

  • Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego;
  • Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego;
  • Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych;*
  • Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji.

18 marca 2013 r. /poniedziałek/ godz. 14.30

 

Tematyka posiedzenia:

  • Omówienie materiałów na XXIX Sesję Rady Powiatu.
  • Informacja Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach n/t bieżącej sytuacji jednostki.
  • Sprawy różne.

 

* Analiza regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego w placówkach podległych powiatowi. /dotyczy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych/.