Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Informuję, że w dniu 13 maja 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.


 


Tematyka posiedzenia:

  1. Ocena aktualnego stanu ekonomiczno-organizacyjnego SP ZZOZ w Kozienicach, z uwzględnieniem analizy umów zawieranych przez SP ZZOZ w Kozienicach z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w pomieszczeniach szpitala. - pkt. 3 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.
  3. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczące analizy sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok zaplanowane zostało na dn. 20 maja 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Łachwa

 

Informuję, że punkt: „Ocena aktualnego stanu ekonomiczno-organizacyjnego SP ZZOZ w Kozienicach, z uwzględnieniem analizy umów zawieranych przez SP ZZOZ w Kozienicach z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w pomieszczeniach szpitala." zaplanowany do omówienia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego w dniu 13.05.2013 r. został przełożony na późniejszy termin, w związku z nieobecnością Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ryszard Łachwa