Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

W dniu 3 września br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Oferty złożyło trzy osoby, spośród których komisja konkursowa wyłoniła kandydata na to stanowisko.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 285/2014 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 września 2014 r. Starosta Kozienicki zawarł z Panem Jarosławem Pawlikiem umowę na czas określony tj. 6 lat (począwszy od 16 września 2014 r.), powierzającą mu zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

Pan Jarosław Pawlik ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu placówek medycznych. Jest absolwentem informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe MBA dla kadry medycznej oraz organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.