Aktualności

Bezpłatna mammografia Kozienice - plakatLUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.
Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także:

• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości: Kozienice – 12 maja 2021 w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Nowy Świat 3

5 maja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę, w ramach której Wojewoda Mazowiecki przekaże Powiatowi Kozienickiemu 5 maja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę, w ramach której Wojewoda Mazowiecki przekaże Powiatowi Kozienickiemu środki Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 414.000,00 zł na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dodatkowo Wojewoda przekaże Powiatowi środki Funduszu w kwocie 8.280,00 zł na koszty związane z obsługą Programu.

Powiat Kozienicki planuje objąć wsparciem 15 osób niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci. Założeniem programu jest, aby minim 70% uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją).

Przypominamy, że powyższe wsparcie finansowe może zostać wykorzystane w zakresie świadczenia usług asystenta dla:
-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 7 maja 2021 r. /piątek/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie remontu drogi powiatowej w miejscowości Augustów Gmina Grabów nad Pilicą.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że dzień 04.05.2021 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające dnia 01.05.2021 r. (sobota).