Aktualności

Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 230 lat temu, 3 maja 1791 roku uchwalona została ustawa regulująca ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza nowoczesna, spisana konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią, tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji, w Powiecie Kozienickim, podobnie jak w roku ubiegłym, miały charakter symboliczny. O godzinie 10:30 odprawiona została Msza Święta w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach, po której nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Niepodległości.
W tegorocznych, kozienickich obchodach 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja wziął udział Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP. Samorząd Powiatu Kozienickiego reprezentowali: Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego, natomiast w skład delegacji Samorządu Gminy Kozienice weszli: Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza, Rafał Sucherman Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach, Artur Matera Zastępca Przewodniczącego oraz Grzegorz Wronikowski Radny Rady Miejskiej. W obchodach uczestniczył również Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz delegacje: Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej, Koalicji Obywatelskiej, Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział w Kozienicach, Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Kozienicach, Związku Piłsudczyków RP Koła: w Kozienicach i w Lublinie, Kozienickiej Rady Rycerzy Kolumba oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.

Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

 

 

Trzeci Maja!...Wielki Boże
dłonie bratnie złączmy wraz!
Cóż się oprze, któż nas zmoże?
Bóg nad nami! Polska w nas!

Oddaj krew - plakat informacyjnySzanowni Krwiodawcy Powiatu Kozienickiego!
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha informuje, iż w maju akcja "ODDAJ KREW PODARUJ INNYM ŻYCIE" odbywać się będzie w każdą środę miesiąca (5, 12, 19, 26) w godzinach 8.00 - 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Kochanowskiego 15.

28 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca udzielenia przez Powiat Kozienicki Powiatowi Garwolińskiemu 28 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca udzielenia przez Powiat Kozienicki Powiatowi Garwolińskiemu – liderowi inwestycji, pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 147.839,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad jej przygotowaniem dla zadania pn. "Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi". Jak wynika z umowy, Powiat Garwoliński zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie do 31 stycznia 2022 r. Ze strony Powiatu Kozienickiego umowę podpisali Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta przy kontrasygnacie Kamila Banasia Skarbnika Powiatu, natomiast ze strony Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki Starosta Powiatu, Marek Ziędalski Wicestarosta, przy kontrasygnacie Jolanty Zawadki Skarbnika Powiatu.