Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Aktualności

14 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu oraz Rozpatrzeniu raportu o stanie Powiatu, Radni Rady Powiatu podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. W kolejnym punkcie Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2020 rok i sprawozdania finansowego oraz uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2020 rok.
Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2020 r.,
- uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029,
- odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu na czynność Rady Powiatu Kozienickiego,
- rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kozienickiego,
Starosta Powiatu Kozienickiego serdecznie dziękuje Radnym Rady Powiatu Kozienickiego za pracę i realizację zadań, jakie były postawione przed Radą w roku 2020, dziękuje również pracownikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu za rzetelną pracę i wyniki.

14 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji

Wizyta Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Wicewojewody Artura Standowicza  i Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztofa Murawskiego 9 lipca w Kozienicach była  okazją do  spotkania w Urzędzie  Starostwa Powiatowego, które odbyło się na zaproszenie Starosty Krzysztofa WolskiegoWizyta Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Wicewojewody Artura Standowicza i Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztofa Murawskiego 9 lipca w Kozienicach była okazją do spotkania w Urzędzie Starostwa Powiatowego, które odbyło się na zaproszenie Starosty Krzysztofa Wolskiego. Rozmowy dotyczyły współpracy i wsparcia realizacji budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczyła Wicestarosta Małgorzata Bebelska. Dzięki zaangażowaniu Wojewody 15 lipca w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie w tej sprawie odbędzie się spotkanie Starosty Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, w którym uczestniczyć będzie Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek i Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 12.07. (poniedziałek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów dyżuruje pod numerem telefonu 48 360 75 91 w godzinach 9.00 - 16.00, a w dniach 13.07 (wtorek) i 15.07. (czwartek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje od godziny 10.00.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. Poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) zwołuję na dzień 14 lipca 2021 r. (środa) XXXV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

7 lipca w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku D Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach" 7 lipca w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku D Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Podpisania umowy dokonali Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa oraz Roman Wysocki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
Całkowita wartość projektu: 2 769.333,22 zł, kwota dofinansowania unijnego: 1 228.285,35 zł.
Krzysztof Wolski Starosta Powiatu Kozienickiego, obecny przy podpisaniu umowy, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu podziękował Marszałkom Województwa Mazowieckiego i Radnym Sejmiku za przekazanie znaczących środków finansowych, dzięki którym powyższe zadanie zostanie zrealizowane.
Fot. echodnia.eu

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych