Aktualności

Darmowa pomoc prawna - plakatPotrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.
Jaką pomoc możesz otrzymać?
• informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem;
• pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
• darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego w Kozienicach i poproś o umówienie na wizytę
Numer telefonu: 48 611-73-48 lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl

Starosta Powiatu Kozienickiego zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027.
Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu, aby uczcić 7. rocznicę kanonizacji Papieża Polaka, złożyli kwiaty i zapalili znicze w ogrodzie papieskim przy Kościele pw. św. Krzyża w Kozienicach.
27 kwietnia 2014 roku w Watykanie odbyła się kanonizacja bł. Jana Pawła II i Jana XXIII. We Mszy Św. Kanonizacyjnej, koncelebrowanej przez Papieża Franciszka uczestniczyło ok. 800 tysięcy wiernych.

Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła w nas działać,
przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra.

 

27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze 27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze 27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze