Aktualności

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że zgodnie ze zmianą decyzji Wojewody Mazowieckiego w dniu 15 marca 2021 roku mamy obowiązek od 19 marca 2021 roku zapewnić w SP ZZOZ w Kozienicach 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2.
Na dzień 18 marca 2021 roku w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest hospitalizowanych 167 pacjentów, w tym 74 z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 (7 pacjentów wymagających intensywnego monitorowania funkcji życiowych przy pomocy specjalistycznej aparatury medycznej oraz prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej) a także 3 z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2.
W związku z koniecznością powiększenia bazy łóżkowej o 20 łóżek dla pacjentów z COVID-19 i zapewnienia obsady personelu medycznego wstrzymujemy od 19 marca 2021 roku do odwołania przeprowadzanie planowych zabiegów operacyjnych, zabiegi operacyjne ratujące życie będą wykonywane.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 29 marca 2021 r. (pon.) XXIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

logo bezpieczne gospodarstwoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, podczas której przekazał informację o dofinansowaniu, które Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał Powiatowi Kozienickiemu na budowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach. Środki finansowe w kwocie 3.999.443,098 zł przyznane zostały w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W konferencji wzięli udział również: Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung i Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego oraz Anna Grzesik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.

Podczas konferencji zaprezentowana została wizualizacje nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który usytuowany będzie w Kozienicach przy ul. Głowaczowskiej.

17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego 17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego 17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego