Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 17 maja 2021 r. (pon.) XXXI (Nadzwyczajną) Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

12 maja oddana została do eksploatacji inwestycja pn. "Budowa chodników i parkingu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach". W ramach prac budowlanych wykonany został parking z kostki brukowej na 10 miejsc postojowych i jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostały także alejki z kostki brukowej. Dodatkowo zamontowane zostały elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.
Koszt inwestycji wyniósł 106.049,25 zł i w całości sfinansowany został z budżetu Powiatu Kozienickiego.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Tomasz Dróżdż – Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała i Wiesław Górka – Członkowie Komisji, a także: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Grzegorz Rychlicki Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Bruk-Bud ze Skaryszewa - wykonawca inwestycji.
Przy odbiorze obecny był również Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.
12 maja oddana została do eksploatacji inwestycja pn. "Budowa chodników i parkingu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach". 12 maja oddana została do eksploatacji inwestycja pn. "Budowa chodników i parkingu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach". 12 maja oddana została do eksploatacji inwestycja pn. "Budowa chodników i parkingu na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach".

12 maja obchodzimy 86. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego12 maja obchodzimy 86. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Aby uczcić pamięć tego wielkiego przywódcy walczących o wolną Polskę Legionistów, delegacja Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga zapaliła znicz przy Pomniku Niepodległości w Kozienicach.

Józef Piłsudski: Nie wiem czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu.
Niech! Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie gdzie leżą moi żołnierze co w kwietniu 1919 r. mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili.
Na kamieniu czy nagrobku wyryć motto wybrane przeze mnie dla życia
„Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu. Gniazdo na skałach orła, niech umie.
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu. I słychać jęk szatanów w sosen zadumie. Tak żyłem."