Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Aktualności

28 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca udzielenia przez Powiat Kozienicki Powiatowi Garwolińskiemu 28 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca udzielenia przez Powiat Kozienicki Powiatowi Garwolińskiemu – liderowi inwestycji, pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 147.839,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad jej przygotowaniem dla zadania pn. "Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi". Jak wynika z umowy, Powiat Garwoliński zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie do 31 stycznia 2022 r. Ze strony Powiatu Kozienickiego umowę podpisali Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta przy kontrasygnacie Kamila Banasia Skarbnika Powiatu, natomiast ze strony Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki Starosta Powiatu, Marek Ziędalski Wicestarosta, przy kontrasygnacie Jolanty Zawadki Skarbnika Powiatu.

Darmowa pomoc prawna - plakatPotrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.
Jaką pomoc możesz otrzymać?
• informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem;
• pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
• darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego w Kozienicach i poproś o umówienie na wizytę
Numer telefonu: 48 611-73-48 lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl

Starosta Powiatu Kozienickiego zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027.
Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kozienickim na lata 2021-2027, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu, aby uczcić 7. rocznicę kanonizacji Papieża Polaka, złożyli kwiaty i zapalili znicze w ogrodzie papieskim przy Kościele pw. św. Krzyża w Kozienicach.
27 kwietnia 2014 roku w Watykanie odbyła się kanonizacja bł. Jana Pawła II i Jana XXIII. We Mszy Św. Kanonizacyjnej, koncelebrowanej przez Papieża Franciszka uczestniczyło ok. 800 tysięcy wiernych.

Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła w nas działać,
przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra.

 

27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze 27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze 27 kwietnia, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego wspólnie z Józefem Grzegorzem Małaśnickim Wicestarostą oraz Waldemarem Witkowskim Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze