Ważne strony z problematyką konsumencką

 

www.brpo.gov.pl - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

www.uokik.gov.pl - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

www.konsument.gov.pl - Europejskie Centrum Konsumenckie

www.ure.gov.pl - Urząd Regulacji Energetyki

www.ms.gov.pl - Ministerstwo Sprawiedliwości

www.rzu.gov.pl - Rzecznik Ubezpieczonych

www.uke.gov.pl - Urząd Komunikacji Elektronicznej

www.giih.gov.pl - Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.zbp.pl - Arbiter Bankowy

www.skp.pl - Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

www.federacja-konsumentow.org.pl - Federacja Konsumentów

www.krrit.gov.pl - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

www.konsumenckieabc.pl - Moje konsumenckie ABC

http://wiih.org.pl/ - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie