Uchwalony budżet - rok 2021

Uchwała Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXVII.145.2020 z dnia 30.12.2020 roku WPF lata 2021-2032
Uchwała Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXVII.146.2020 z dnia 30.12.2020 roku budżet 2021

Uchwała nr Ra.81.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Radę Powiatu Kozienickiego w Uchwale Budżetowej na rok 2021
Uchwała nr Ra.61.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Powiatu Kozienickiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032