Twórcy, Regionaliści - URSZULA PAWLAK

Spis treści

 

URSZULA PAWLAK

 

Urszula Pawlak to bardzo skryta i nieśmiała osoba. Do ludzi podchodzi z dużym dystansem. Niechętnie mówi o sobie, swoim życiu i twórczości. Artystka zajmuje się malarstwem i tkaniną artystyczną - ukończyła kieleckie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Swoje zainteresowania przejawiała od dziecka i jak sama przyznaje, malarstwo chyba od zawsze w niej było. Już w szkole podstawowej zaczęła rysować kredkami świecowymi, sama robiła dla siebie zabawki i ozdabiała szkolne zeszyty różnymi obrazkami i wzorkami.

Artystka urodziła się w Skarżysku Kamiennej. Szybko jednak zmieniła miejsce zamieszkania, co jeszcze kilkakrotnie zdarzało się w jej dzieciństwie. Częste podróżowanie wiązało się z pracą jej rodziców, którzy podążali tam, gdzie w danym czasie budowane były elektrownie. Pierwszy kontakt z Kozienicami Urszula Pawlak miała w 1968 roku – kiedy to zaczęła powstawać Elektrownia „Kozienice". W Kozienicach malarka skończyła ósmą klasę. Następnie wyjechała do Kielc, aby po kilku latach wrócić do Kozienic i tu zostać na stałe.

Urszula Pawlak najwięcej wolnego czasu przeznacza na malowanie. Maluje techniką olejną, używa zarówno pędzla jak i szpachelki. Najchętniej na płótna przenosi to, co ją otacza. Inspiracje czerpie z przyrody i to właśnie ona jest głównym tematem prac artystki. Na swoich obrazach pani Urszula utrwala pejzaże, kwiaty, martwą naturę. Artystka lubi malować szkło, często sama aranżuje kompozycje używając do tego przedmiotów codziennego użytku. W swoim dorobku ma już wiele prac. Nigdy jednak ich nie liczyła. Oprócz malowania obrazów Urszula Pawlak zajmuje się także tkaniem gobelinów.

Urszula Pawlak należy do Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Związku Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie. Swoje prace artystka sprzedaje, przeznacza na prezenty dla bliskich, a także na różnego rodzaju aukcje charytatywne. Jej dzieła prezentowane były na licznych wystawach i plenerach – w kraju, m.in. w Radomiu, Kozienicach, Warce, Górze Kalwarii, Działdowie i w Ostródzie, jak również za granicą – np. w Niemczech. W swoim dorobku artystycznym Urszula Pawlak ma kilka nagród i dyplomów za udział w konkursach. Z sentymentem wspomina pierwsze wyróżnienie, które otrzymała w 1973 roku na I-szym Młodzieżowym Plenerze Plastycznym w Sielpi. Artystka jest trzykrotną laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Strażacki Trud" – otrzymała w nim nagrody zarówno za obrazy jak i gobelin. Malarka brała też udział w konkursach poświęconych ginącym zawodom a także tematyce muzycznej i sportowej.