Kozienice

kozienicePowierzchnia: 246 km2

www.kozienice.pl

     

ZARYS HISTORYCZNY
 

Kozienice to miasto o prawie  470-letniej historii, w którym obecnie mieszka 18945 osób. Położone jest na skraju Puszczy Kozienickiej na lewym brzegu Wisły w odległości 80 km na południe od Warszawy. Istnieje wiele przekazów o pochodzeniu nazwy Kozienice. Wywodzono ją od „kozińców” – legowisk saren, od dawnej nazwy rzeczki Zagożdzonki – Kozielniczki, jak również od legendarnego, królewskiego powiedzenia na polowaniu – „kozie nic”

Kozienice pełniły ważną rolę historyczną. W prastarych czasach mieścił się tu dworek myśliwski, obecnie Zespół pałacowo – parkowy gdzie królowie zatrzymywali się na polowania. Miały tu także miejsce narodziny króla Zygmunta Starego, co upamiętnia okolicznościowa, unikalna XVI-wieczna kolumna. Znajduje się ona w parku założonym w latach 1786 - 91 przez Jana Kantego Fontanę. W parku tym znajduje się również zniszczony cmentarzyk prawosławny rodziny Dehnów i liczne okazy starych i egzotycznych gatunków drzew, m.in. dwa tulipanowce, przepiękny okaz buka oraz sosna wejmutka. Są tu również tablice upamiętniające egzekucje dokonane przez Niemców na miejscowej ludności.

 

PRZYRODA, TURYSTYKA, REKREACJA
 

Zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem zaprasza na swoje pełne uroku ścieżki Puszcza Kozienicka. To teren wzmożonej turystyki. Gmina wykorzystuje mocne strony sfery przyrodniczej, takie jak duży stopień naturalności dolin rzecznych koncentrujących duże ilości wody. Bogate zbiorniki wodne, czyste środowisko i estetyka gminy zachęcają do rozwoju turystyki i agroturystyki. Duże znaczenie dla rozwoju ma turystyka edukacyjna, w tym etnograficzna i ekologiczna. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom w tym zakresie, leśnicy pragną udostępnić społeczeństwu najciekawsze ostępy leśne, stanowiące nie tylko atrakcję turystyczną, lecz będące również obiektami edukacji przyrodniczo - ekologicznej. W tym celu staraniem nadleśnictwa wyznaczone są parkingi leśne, organizowane są ścieżki dydaktyczne, ekspozycje przyrodniczo leśne oraz miejsca wypoczynku.

W Kozienicach znajduje się pełno-wymiarowa hala sportowa oraz stadion miejski przebudowany na krajowy kompleks piłkarsko - lekkoatletyczny z bieżnią tartanową.

Nad jeziorem Kozienickim, w północno wschodniej części miasta, znajduje się malowniczo usytuowany Ośrodek Wypoczynku Świątecznego. Pensjonat z 80 miejscami noclegowymi w pokojach 2-osobowych oraz apartamentach wyposażonych w łazienkę ,TV i telefon zapewnia noclegi przez cały rok. Pensjonat posiada własne zaplecze gastronomiczne oraz salę konferencyjną na 60 miejsc.

W okresie od 1 maja do 30 września OWŚ dysponuje również 250 miejscami o różnym standardzie w zespole domków letniskowych. W sezonie można korzystać także z pola namiotowego oraz ze stanowisk caravaningowych z przyłączem energii elektrycznej. W ośrodku są ponadto: świetlica, stołówka na 200 miejsc, dwa korty tenisowe, sauna oraz plac zabaw dla dzieci.

Na jeziorze jest kompleks basenów naturalnych; w sezonie wakacyjno-urlopowym nad bezpieczeństwem korzystających z nich czuwają ratownicy, działa wypożyczalnia sprzętu wodnego.

W amfiteatrze będącym miejscem imprez, odbywa się Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Bogusława Klimczuka. Ośrodek jest wielokrotnym zdobywcą tytułu Mister Camping. W sezonie letnim planowane jest uruchomienie połączenia wodnego Wisłą między Kozienicami, a Kazimierzem Dolnym.

Okresy świetności, bujnego rozkwitu regionu i czasy tragicznych wydarzeń przypominają zabytki, których w Kozienicach zachowało się dużo Można tu obejrzeć Zespół pałacowo – parkowy, który został zbudowany w latach 1778-1791 wg projektu Franciszka Placidego dla Króla Stanisława Augusta, przebudowany następnie w latach 1839 - 65 dla gen. Iwana Dehna, który otrzymał majątek Kozienice za zasługi dla Rosji. W latach 1896–1900 Franciszek Arveuf przebudował pałac na styl renesansu francuskiego. Do dziś zachowała się jedynie lewa oficyna, w której obecnie mieści się Muzeum Regionalne w Kozienicach oraz cokoły z czasów stanisławowskich pod rzeźby, przedstawiające polowanie na dzika i niedźwiedzia. Pozostała część została spalona w 1939 r. przez Niemców. Obecnie w odbudowanym pałacu i prawej oficynie mają siedzibę Urząd Miejski, Rada Miejska, Urząd Stanu Cywilnego oraz Urząd Skarbowy. Z dziedzińca roztacza się widok na basen otoczony kolumnami w formie barokowego czworoliścia z piaskowca szydłowieckiego, z lat 1839–1865.

Poza tym istnieje kilka zabytkowych cmentarzy m.in.: cmentarz żydowski z początku XVII, na którym zachowały się fragmenty 102 nagrobków. Cmentarz grzebalny parafii rzymskokatolickiej założony w połowie XIX wieku, ponadto kwatery: prawosławnych, legionistów polskich z I wojny światowej, żołnierzy poległych w 1939 i 1945 roku. Cmentarz rodziny Denów, założony w I poł. XIX wieku, najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1845 roku. Cmentarz grzebalny wyznania ewangelicko-augsburskiego w Chinowie Starym założony prawdopodobnie przed 1840 rokiem użytkowany do roku 1944. Cmentarze z I wojny światowej w Świerżach Górnych, kociołkach, Aleksandrówce, Stanisławicach.

Do zabytków architektury sakralnej należą: kościół pw. Świętego Krzyża, murowany z cegły, trójnawowy wzniesiony w latach 1868-1869. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Brzeźnicy; murowany z cegły wybudowany w latach 1911-1937. Kościół pw. Świetej Katarzyny i dzwonnica w Ryczywole. Kościół był murowany w latach 1876-1884, został zniszczony podczas wojny w 1944 roku i odbudowany w latach 1945-49.

W mieście zachowały się pochodzące z połowy XIX wieku kramy częściowo drewniane z kolumnowymi podcieniami oraz  budynek drewniany, dwutraktowy z gankiem wspartym na dwóch słupach, a także willa w stylu modernizmu z 1923 roku (ul. Kochanowskiego 22).

 

GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA
 

Ważnymi czynnikami dla rozwoju Miasta i Gminy Kozienice jest dobre położenie w pobliżu Warszawy od strony międzynarodowego lotniska i pomoc inwestycyjna gminy dla nowych lokalizacji przemysłowych, a także bogata i zróżnicowana oferta terenów inwestycyjnych przygotowana dla potencjalnych inwestorów. Kozienice dzieli 30 km od węzłów kolejowych: Radom, Dęblin, Puławy i 100 km od Lublina. Dobrze rozbudowana infrastruktura i sieć połączeń drogowych powodują, że miasto jest dobrym miejscem do lokalizacji inwestycji. Szczególnie dobrze rozwija się mała przedsiębiorczość, a właściciele firm, które działają, wspomagają miasto w rozmaitych przedsięwzięciach i przyczyniają się do jego rozwoju gospodarczego.

Decyzje inwestorów o lokalizacji inwestycji coraz częściej oparte są na wynikach jakości zarządzania gminą. Od 2002 roku, gmina posiada uchwaloną przez samorząd Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Kozienice, a od 2003 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Na początku lat 90. w mieście pojawiła się, zachęcona dobrymi warunkami, filia mało znanego wtedy w Polsce, światowego koncernu w branży materiałów biurowych ESSELTE.

Takie zakłady jak: „Bakoma Bis” czy „Obory” są potwierdzeniem i oczywistym dowodem, że można i należy tu inwestować bez ryzyka.

Gmina charakteryzuje się dużym udziałem dobrej klasy użytków rolnych. Tradycje w produkcji owoców stanowią znakomite perspektywy dla przetwórstwa. Rolnicy specjalizują się w produkcji warzywno-ogrodniczej. Do produkowanych bardzo dobrej jakości warzyw należą m. in. brukselka, kalafior, marchew. Region ten stwarza także znakomite warunki do rozwoju agroturystyki. Tereny preferowane do jej rozwoju to: Brzeźnica, Janików, Ruda, Śmietanki, Kociołki, Ryczywół, Wola Chodkowska, Laszówka, Chinów, Stanisławice, Staszów, Wilczkowice, Świerże Górne, Majdany, Opatkowice.

Gmina Kozienice współpracuje z Gminą Związkową Gollheim i Związkiem Miast i Gmin Nadrenii Palatynatu z siedzibą w Moguncji oraz podpisała porozumienie o współpracy z gminą Chuguiv na Ukrainie.