Magnuszew

magnuszewPowierzchnia: 141 km2
www.magnuszew.pl

 

ZARYS HISTORYCZNY 

 

W XII wieku została założona przez komesa mazowieckiego osada, którą od imienia założyciela nazwano-Magnuszew. W XIV wieku właścicielami osady byli Magnuszewscy herbu Ogończyk. W 1377 roku ówczesny dziedzic Magnuszewa, Świętosław uzyskał od Ziemowita II, księcia mazowieckiego prawa miejskie magdeburskie. O podniesieniu Magnuszewa do rangi miasta zdecydował rozwój osadnictwa i rzemiosła oraz położenie na szlaku handlowym wzdłuż lewego brzegu Wisły. W 1576 roku Magnuszew spadł do rzędu wsi, co było spowodowane licznymi pożarami i działaniami wojennymi. Po Magnuszewskich właścicielami Magnuszewa byli Potoccy, a po nich Zamojscy. W 1776 roku Andrzej Zamojski na mocy przywileju króla Stanisława Augusta podniósł ponownie Magnuszew do rzędu miasta. Przez następne wieki zmienne były losy miejscowości, dużo zniszczeń dokonały liczne pożary, powódź, choroby (cholera i ospa), a także I i II wojna światowa. Obecnie Magnuszew jest osadą, w której mieszka 940 osób.

 

PRZYRODA, TURYSTYKA, REKREACJA

 

Od 1974 roku Magnuszew posiada status uzdrowiska. W trakcie prac badawczych przeprowadzanych w 1958 roku przy wierceniach otworu „Magnuszew 1”, zaobserwowano istnienie wód mineralnych o różnym składzie, ciśnieniu i wydajności. Najbardziej interesujące są solanki chlorkowo – wapniowe, silnie zmineralizowane o dużej zawartości jodu o podwyższonej temperaturze na wypływie (ok.35 stopni Celsjusza). Woda ta może być wykorzystywana leczniczo do kąpieli w zakresie rehabilitacji pourazowej, przy schorzeniach wieku dziecięcego; do inhalacji górnych dróg oddechowych i przy leczeniu alergii.
Atrakcyjność tego regionu przyciągnęła wielu mieszkańców Warszawy, którzy mają tutaj działki i domki letniskowe.
W Magnuszewie odbywa się co roku kilka imprez sportowych i kulturalnych. Gmina dysponuje boiskami do gry w tenisa ziemnego o sztucznej nawierzchni, boiskami do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę. Posiada także duże pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną wraz z trybunami, gdzie działający w Magnuszewie klub sportowy „LZS Magnuszew” prowadzi rozgrywki ligowe piłki nożnej.
Miejscem szczególnie wartym zwiedzania jest ROZNISZEW. Jest to niewielka wieś leżąca na północno-zachodnim krańcu gminy Magnuszew. To tu wznosi się pomnik z białym orłem na cokole, który jest pamiątką po czasach heroicznych walk o niepodległą Polskę w roku 1863. Symboliczny kopiec ziemny usypany jest jako wotum wdzięczności dla Tadeusza Kościuszki. W pobliskim Anielinie znajduje się niezwykły pomnik pamięci, walczących tu niegdyś żołnierzy płk. Kononowicza. Stylizowany betonowy biały miecz leży na wzgórzu leśnym Puszczy Kozienickiej. Oprócz tego w Rozniszewie znajduje się, pochodzący z XV wieku neogotycki kościół (odbudowany po wojnie).
MNISZEW, dawniej miasto prywatne obecnie osada, liczy 519 mieszkańców. W 1837 roku wybudowano tu cukrownię i gorzelnię, które pod koniec XIX wieku zatrudniały około 400 osób. 

 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA

 

Głównym szlakiem komunikacyjnym biegnącym przez teren gminy jest droga krajowa nr 79. Łączy ona gminę tak ze stolicą powiatu-Kozienicami, jak i z Warszawą (kierunek północny). Gmina Magnuszew jest gminą wiejską o funkcji rolniczej. 90% mieszkańców utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym, zaś pozostałe 10% pracuje we własnej firmie lub pracy najemnej. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż i roślin okopowych oraz hodowli bydła i trzody chlewnej. Olbrzymią rolę odgrywa w gminie sadownictwo i ogrodnictwo. Do liczących się zakładów pracy należą: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Magnuszewie oraz Zakłady Przetwórstwa Warzyw: „Witamina” i „Multismak” w Mniszewie. Gmina jest interesującym miejscem pod inwestycje. Wśród czynników, które mogą przyciągnąć inwestorów należy wymienić:

· dobre połączenie komunikacyjne,
· partnerska postawa władz gminy wobec przedsiębiorców,
· niskie ceny gruntów i powierzchni biurowych,
· względnie duży zasób siły roboczej
· ulgi podatkowe

   Dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw ważne są niewątpliwie istniejące instytucje otoczenia biznesu, które wpływają na atrakcyjność  gminy dla inwestorów, tworzą klimat sprzyjający aktywności gospodarczej mieszkańców oraz ułatwiają działalność gospodarczą. Podmioty funkcjonujące na terenie gminy chętnie współpracują z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.