Statut Powiatu

Uchwała Nr XXIV/199/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego

 

Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kozienickiego

 

Uchwała Nr XXX/236/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kozienickiego

 

Uchwała Nr XXIII/192/2005 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Kozienickiego

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/2005 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 lutego 2005 r.

 

Uchwała Nr XIV/114/2004 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego

 

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/2004 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2004 r. STATUT POWIATU KOZIENICKIEGO

 

Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Kozienickiego

 

Załącznik Nr 2 do Statutu Powiatu Kozienickiego

 

Załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Kozienickiego

 

Załącznik Nr 4 do Statutu Powiatu Kozienickiego