Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego

Podsumowanie w sprawie procedury opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020

 

Uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020

 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020

 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA „STRATEGII ROZWOJU POWIATU KOZIENICKIEGO DO ROKU 2020"

 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2004 - 2012